Case Huisstijl Ploegwerk

case

Logo
Bij de ontwikkeling van een logo voor Ploegwerk consultancy is gezocht naar een enigszins associatieve vertaling van het werkwoord ploegen. Dit uit zich dan ook in logovoorstellen die of een puur/ongepolijst typografische vormtaal bezitten ofwel een meer dynamische benadering als uitgangspunt hebben.

Een afbeelding van een ploeg - zoals gebruikt in het oude logo - geeft wel weer waarmee het ploegen gebeurt, maar niet het proces/resultaat. En dat is waar de kracht ligt van deze organisatie. Zoals ze het zelf al omschrijven: ‘Ploegwerk: zaken (her)structureren zodat ze tot bloei komen en meer rendement opleveren.’

case

Correspondentiereeks Ploegwerk

visitekaartje ploegwerk
correpondentiemateriaal Ploegwerk correpondentiemateriaal Ploegwerk