Frits Ensemble

Het Frits Ensemble is een collectief van amateur- muzikanten aangevuld met enkele beroepsmusici. Projecten (programma's) worden in wisselende bezettingen uitgevoerd, in de regel vanaf 5 tot 15 muzikanten. Muzikanten zijn (oud-)leden van Nederlandse studenten- orkesten, studenten aan het conservatorium en beroeps-musici uit de Nederlandse orkest- en kamermuziekpraktijk.

Vraagstelling / oplossing
Het kader voor de ontwerpopdracht was vrij en onbeperkt. Dat geeft veel ruimte voor experiment en heeft geleidt tot een geconstrueerd logo, opgebouwd uit deels onderling verbonden vormen. De verbinding staat voor de onderlinge verbondenheid van het collectief. De typografie is custom-made: de letters kunnen meerdere structuren bevatten en krijgen daardoor een uitgesproken en eigentijdse vorm.


Logovarianten Frits Ensemble
logo Frits Ensemble
logo Frits Ensemble
Concept affiches
affiche Frits Ensemble
affiche Frits Ensemble

Affiche 'Liefde & Haat' – Frits Ensemble (zie ook www.fritsensemble.nl)

Poster
Poster

CD / DVD 'Liefde & Haat' – Frits Ensemble (zie ook www.fritsensemble.nl)

Poster
cd / dvd Frits Ensemble
cd / dvd Frits Ensemble
cd / dvd Frits Ensemble